SATUR/HAPPY CAR NEMRZNOUCÍ SMĚS -20°C, 5l

Směs vhodná do ostřikovačů všech typů vozidel, výborně čistí čelní skla a odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu.

Read moreShow less
185,00 Kč (s DPH)
152.892562 bez DPH
Dostupná doprava
  • Zásilkovna - na výdejnu 121,00 Kč
  • 2 dny

  • Zásilkovna - na adresu 132,00 Kč
  • 2 dny

  • FOFR 190,00 Kč
  • 2 dny

  • FOFR - nadrozměr - nutná domluva 726,00 Kč
  • 2 dny

  • Vyzvednutí na prodejně v Plzni Zdarma
  • dle domluvy

Reference:
Přidat ke srovnání0
Popis

Signální slovo:        VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:    Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:   Ethanol

Přečtěte si víceUkaž méně
Detaily produktu

Specifické reference

ean13
8595030523930

Jídelní lístek