BANOX tabs, dezinfekční chlorové tablety, 1kg

Dezinfekční prostředek na bázi chlóru k plošné dezinfekci, ve formě tablet.

Read moreShow less
1 065,00 Kč (s DPH)
880.165289 bez DPH
Dostupná doprava
  • Zásilkovna - na výdejnu 79,00 Kč
  • 2 dny

  • Zásilkovna - na adresu 108,00 Kč
  • 2 dny

  • FOFR 190,00 Kč
  • 2 dny

  • FOFR - nadrozměr - nutná domluva 726,00 Kč
  • 2 dny

  • Vyzvednutí na prodejně v Plzni Zdarma
  • dle domluvy

Reference:
0306
Přidat ke srovnání0
Popis

Tablety s baktericidním, fungicidním a virucidním účinkem, s jednoduchým dávkováním 1-2 tablety do 10l vody a expozičním časem 5 minut.

Ks v balení 6
Ks na paletě 504

 

Signální slovo:        VAROVÁNÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:  Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.  Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  účinné látky: troklozen-natrium 89g/100g, 30 % a vice: bělicí činidla na bázi chloru, Obsah aktivního chloru: min. 45 %, t.j. 1,5 g aktivního chloru / 1 tableta o hmotnosti 3,33 g

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

GHS07                            GHS09
dráždivé látky                  látky nebezpečné pro životní prostředí

Varování

H302   Zdraví škodlivý při požití.

H319   Způsobuje vážné podráždění očí. 

H335   Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400   Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Bezpečnostní list

Přečtěte si víceUkaž méně
Detaily produktu
0306

Parametry

dostupnost
skladem
16 dalších produktů ve stejné kategorii:
Kód: VC230060099
570,00 Kč (s DPH)
Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný, mycí prostředek, určený pro všechny typy profesionálních myček. Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při...
Kód: 0106
53,00 Kč (s DPH)
Sítko s tabletou zabraňuje ucpávání pisoárů a navíc plní 3 funkce: - zabraňují usazování nečistot a udržují pisoár déle čistý - dlouhá účinost parfému až několik týdnů - omezuje tvorbu vápenatých usazenin na dně...

Jídelní lístek