LAVON univerzální dezinfekce na ruce a povrchy 500ml

Univerzální bezoplachová dezinfekce rukou a povrchů. Použití v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách.

Read moreShow less
108,00 Kč (s DPH)
89.256198 bez DPH
Dostupná doprava
 • Zásilkovna - na výdejnu 79,00 Kč
 • 2 dny

 • Zásilkovna - na adresu 108,00 Kč
 • 2 dny

 • FOFR 190,00 Kč
 • 2 dny

 • FOFR - nadrozměr - nutná domluva 726,00 Kč
 • 2 dny

 • Vyzvednutí na prodejně v Plzni Zdarma
 • dle domluvy

Reference:
1019
Přidat ke srovnání0
Mohlo by se vám také líbit
Popis

cesky vyrobek.png

 • 65 % alkoholu
 • bez parfému
 • 99,99 % účinnost

LAVON univerzální dezinfekce na ruce a povrchy je biocidní přípravek pro spotřebitelské a profesionální použití v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách. Určen k dezinfekci rukou, pracovních ploch či povrchů zařízení. V rámci prevence používat na místa, která přicházejí do častého kontaktu s rukama (kliky, zábradlí, vodovodní baterie apod.). NA BAKTERIE, KVASINKY, PLÍSNĚ A OBALENÉ VIRY. 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

NA RUCE: Nadávkujte dostatečné množství cca 3 ml na ruce a důkladně rozetřete, neotírejte a nechte působit min. 40 sekund. Neoplachujte.  

 

NA POVRCHY: Dezinfekci povrchů proveďte úplným smočením suché čisté plochy, doporučená spotřeba je cca 40 ml výrobku/ 1m2, po dobu min. 5 minut nebo do úplného odpaření.  Neaplikujte na zahřáté povrchy. Nepoužívejte na povrchy citlivé k alkoholům. 

Typ přípravku: PT1, PT2, PT4. Obsahuje: ethanol 65 g/ 100 g (CAS 64-17-5) 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Zákaz opakovaného použití obalu!  

Reg. č. SK: bio/5259/D20/CCHLP 

 

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST: 

Baktericidní účinek: dle ČSN EN 1276:2020 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae)  

Virucidní účinek: dle ČSN EN 13610:2003 (Lactococcus lactis subsp. lactis P001, P008, F7/2) 

Fungicidní a protikvasinkový účinek: dle ČSN EN 1650:2020 (Candida albicans, Aspergilus brasiliensis (niger) 

TESTOVÁNO DLE ČSN EN 1500:2017 HYGIENICKÉ DRHNUTÍ RUKOU  (fáze 2/stupeň 2; požadováno ve zdravotnictví) 

 

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ PARAMETRY: 

Vzhled: bezbarvý  

Vůně: neparfémován, po alkoholu 

pH: 6,5 – 7,2 

Hustota: 0,885 – 0,895  g/cm3 

 


 

SKLADOVACÍ PODMÍNKY: 

Zabraňte zasažení očí. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Skladujte na dobře větraném místě.  Uchovávejte v chladu. 

Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte.

 

Bezpečnostní upozornění

Výstražný symbol nebezpečnosti: 
     
   
                   GHS07                                          GHS02    
     
     
Signální slovo: NEBEZPEČÍ  
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.528/2012: ethanol 65g/ 100g (CAS 64-17-5)  
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm  
  a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
  P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
  P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.  
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte  
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
  P501 Odstraňte obsah, obal předáním do sběrného místa nebo firmě  
  autorizované pro nakládání s odpady.

balení:

V kartonu: 11 ks

Na paletě: 880 ks

Přečtěte si víceUkaž méně
Detaily produktu
1019

Specifické reference

ean13
8594187140878
16 dalších produktů ve stejné kategorii:
Kód: VC144050099
451,09 Kč (s DPH)
Mycí, chlorový, alkalický prostředek určený na strojní i ruční mytí podlahových krytin a povrchů. Uvolněný chlór velmi aktivně působí oxidativním procesem proti širokému spektru nečistot. Pouze pro profesionální...
Kód: VBSDO010099
166,62 Kč (s DPH)
5 L 1 L
Krystal Sanan KLASIK je tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Výrobek není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro...

Jídelní lístek